Cultuurstudies: centrum voor cultureel erfgoed

De afdeling Cultuurstudies is een afdeling van het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.

Het is gevestigd in gebouw no 3, een van de historische officierswoningen op Fort Zeelandia. Cultuurstudies is een erfgoedinstituut dat zich bezighoudt met onderzoek naar Surinaamse cultuuruitingen, met name de immateriële cultuur.

Er wordt onder andere gekeken naar taal, leefwijzen en de levenscyclus (dus van de geboorte tot aan de dood), religie, muziek, dans, theatervormen, kleding, voeding, traditioneel gezag in het binnenland etc.

Onderzoek geschiedt door middel van literatuurstudie en veldwerk. Bij veldwerk worden informanten, vaak ouderen, geinterviewd. De informatie wordt vastgelegd door aantekeningen, foto’s , geluidsopnamen en soms video. De verzamelde gegevens worden ter beschikking gesteld aan het publiek door boeken en muziekcd’s uit te geven, tentoonstellingen op te zetten en door het geven van workshops of lezingen.

De afdeling heeft een bibliotheek waar iedereen terecht kan voor informatie over de Surinaamse cultuur. De bibliotheek is open van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 14:00 uur.

Informatieverstrekking geschiedt nu ook digitaal via de digitale krant CULTUURBELICHT waarin informatie over het Directoraat Cultuur en andere culturele onderwerpen.

Cultuurstudies heeft een educatief pakket voor scholen, dat is de Muziekleskist, over de Surinaamse muziek. Er zitten Surinaamse muziekinstumenten in, geluidsbanden, boekjes. Verder vele foto’s en lesjes over Surinaamse muziek, maar ook over muziekstijlen uit andere landen. De Muziekleskist of voorwerpen daaruit kan gehuurd worden voor muziekles op school of voor een educatieve dag.

De afdeling heeft een ruime collectie Surinaamse klederdrachten. Deze kunnen worden gehuurd.