Grontapu Gudu, !Dati na Yu

 

Kijk om je heen…….
Luister
ervaar
en deel je kennis 

Overal om je heen kan je materieel, immaterieel en natuurlijk erfgoed zien en ervaren.
In het hele land staan historische gebouwen. Over veel van die gebouwen zijn mooie verhalen te vertellen.
Die gebouwen zijn ons materieel erfgoed.

Maar erfgoed kan ook heel persoonlijk zijn.
Zo is er het verhaal van een oma die altijd een gouden hanger met de afbeelding van een vogel droeg.
Omdat zij in een droom had gezien dat die hanger haar zou beschermen tegen onheil.
Zulke verhalen noem je immaterieel erfgoed.

Onze oeroude bossen en rivieren hebben onze voorouders zuurstof, voedsel en vruchtbare grond gegeven.
Zonder die bossen en rivieren zouden wij niet bestaan.
De bossen en de rivieren zijn ons natuurlijk erfgoed.

Onze voorouders hebben hard gewerkt om de natuur te begrijpen en zo te gebruiken dat wij daar generaties later nog steeds de vruchten van plukken.
Van hun kennis kunnen wij veel leren. Dat is het erfgoed dat onze voorouders aan ons hebben nagelaten.

Jij hebt de kans ons erfgoed te behouden en verder te ontwikkelen.
Wat ga jij doen om ons erfgoed over te dragen aan de volgende generaties?

UNESCO erkend 3 erfgoed thema’s

Materieel erfgoed

Lees meer..

Materieel erfgoed

Lees meer..

Immaterieel erfgoed

Lees meer..

Immaterieel erfgoed

Lees meer..

Natuurlijk erfgoed

Lees meer..

Natuurlijk erfgoed

Lees meer..

Wie

Voor jongeren in Suriname en andere geïnteresseerden

Wat

Praten, Lezen, kijken en luisteren naar erfgoed in Suriname en in de rest van de wereld.

Hoe

Op de website vind je lesbrieven  van culturele instellingen en bedrijven En verhalen, muziek en beelden over het materieel, immaterieel en natuurlijk erfgoed van Suriname en de rest van de wereld