Search
Close this search box.

WERELDERFGOEDLIJST

Lijst met Werelderfgoederen van uitzonderlijk (unieke) universele waarde (in het Engels ‘outstanding universal value’) die voor de mensheid behouden moeten blijven. Momenteel zijn er 1.007 sites op de werelderfgoedlijst, waarvan 869  culturele, 213 natuurlijke, en 39  gemengde sites (toestand per 2021).

Binnen de Latijns Amerikaanse en Caribische regio (LAC) is er sprake van een ondervertegenwoordiging van sites op de werelderfgoedlijst, vandaar dat de UNESCO LAC-landen aanspoort sites voor te dragen.

Het Centraal Suriname Natuur Reservaat is in 2000 geplaatst op de werelderfgoed lijst en de Historische Binnenstad van Suriname in 2002. Jodensavanne en de joodse begraafplaats Cassipora jn het district Para in Suriname  staan sinds 1998 op de nominatielijst voor werelderfgoederen.

CRITERIA VOOR INSCRIPTIE OP DE WERELDERFGOEDLIJST

Alvorens landen een site kunnen voordragen voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst, dienen zij eerst de Werelderfgoed Conventie te hebben geratificeerd of te hebben aangenomen.

Alleen sites die van uitzonderlijk/unieke waarde zijn en tevens voldoen aan minstens 1 van de 10 selectie criteria, kunnen op de Werelderfgoedlijst worden geplaatst. Bij de beoordeling spelen verder een rol, de bescherming, het beheer, de authenticiteit en integriteit .

Tien inscriptie criteria:

1  het erfgoed vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijke geest;

2  het erfgoed weerspiegelt een belangrijke interactie van menselijke waarden, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel    gebied  van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, kunstgeschiedenis, stadsplanning of landschapsinrichting;

3 het erfgoed s een unieke of op zijn minst een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of beschaving, welke nog voortleeft of is  verdwenen;

4  het  erfgoed is een uitzonderlijk voorbeeld van een type gebouw of van een architectonische of technologische ensemble of landschap, welke illustratief is voor (een) belangrijke fase(n) in de menselijke geschiedenis;

5  het  erfgoed is een uitzonderlijk voorbeeld van traditionele menselijke bewoning, of land  en zeegebruik, welke een cultuur (of culturen ) vertegenwoordigd. In het bijzonder onder kwetsbare  omstandigheden ten gevolge van onomkeerbare veranderingen

6. het  erfgoed is direct of tastbaar gerelateerd aan gebeurtenissen of tradities, of met ideeën, of met geloof, met artistieke en literaire werken van uitzonderlijke universele betekenis (volgens de Werelderfgoed Commissie dient dit criterium het liefst in        combinatie met andere criteria te worden gebruikt);

7  het erfgoed bezit voortreffelijke natuurlijke verschijnselen of gebieden van uitzonderlijke natuurlijke schoonheid en esthetische    importantie;

8 het  erfgoed is een uitzonderlijk voorbeeld van belangrijke fasen in de geschiedenis van de aarde, inclusief het onstaan van leven, van   belangrijke geologische processen bij de ontwikkeling van landschapsvormen, van belangrijke geo morfologische of fysisch-  geografische kenmerken;

9  het  erfgoed is een uitzonderlijk voorbeeld van belangrijke ecologische en biologische processen in de evolutie en ontwikkeling van  zoetwater, kust en mariene ecosystemen en leefgebieden van planten en dieren;

10 het  erfgoed herbergt de belangrijkste natuurlijke habitats die in aanmerking komen voor behoud van biodiversiteit, inclusief leefgebieden met bedreigde soorten van uitzonderlijk universele waarde bezien vanuit de wetenschap of natuurbehoud;

WERELDERFGOEDLIJST

Lijst met Werelderfgoederen van uitzonderlijk (unieke) universele waarde (in het Engels ‘outstanding universal value’) die voor de mensheid behouden moeten blijven. Momenteel zijn er 1.007 sites op de werelderfgoedlijst, waarvan 779 culturele, 197 natuurlijke, en 31 gemengde sites (toestand per 2014).

Binnen de Latijnsamerikaanse en Caribische regio (LAC) is er sprake van een ondervertegenwoordiging van sites op de werelderfgoedlijst, vandaar dat de UNESCO LAC-landen aanspoort sites voor te dragen.

CRITERIA VOOR INSCRIPTIE OP DE WERELDERFGOEDLIJST

Alvorens landen een site kunnen voordragen voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst, dienen zij eerst de Werelderfgoed Conventie te hebben geratificeerd of te hebben aangenomen.

Alleen sites die van uitzonderlijk/unieke waarde zijn en tevens voldoen aan minstens 1 van de 10 selectie criteria, kunnen op de Werelderfgoeldijst worden geplaatst. Bij de beoordeling spelen verder een rol, de bescherming, het beheer, de authenticiteit en integriteit van een site.

Image title

Tien inscriptie criteria:

i. het vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijke geest;

ii. het weerspiegelt een belangrijke interactie van menselijke waarden, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gebied van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, kunstgeschiedenis, stadsplanning of landschapsinrichting;

iii. het is een unieke of op zijn minst een exceptionele getuigenis van een culturele traditie of beschaving, welke nog voortleeft of is verdwenen;

iv. het is een uitzonderlijk voorbeeld van een type gebouw of van een architectonische of technologische ensemble of landschap, welke illustratief is voor (een) belangrijke fase(n) in de menselijke geschiedenis;

v. het is een uitzonderlijk voorbeeld van traditionele menselijke bewoning, van grond- of zeegebruik, welke representatief is voor een cultuur (of culturen) of van een menselijke interactie met haar omgeving, in het bijzonder onder kwetsbare omstandigheden ten gevolge van onomkeerbare veranderingen;

vi. het is direct of tastbaar gerelateerd aan gebeurtenissen of tradities, of met ideeën, of met geloof, met artistieke en literaire werken van uitzonderlijke universele betekenis (volgens de Werelderfgoed Commissie dient dit criterium het liefst in combinatie met andere criteria te worden gebruikt);

vii. het bezit voortreffelijke natuurlijke verschijnselen of gebieden van uitzonderlijke natuurlijke schoonheid en esthetische importantie;

viii. het is een uitzonderlijk voorbeeld van belangrijke fasen in de geschiedenis van de aarde, inclusief het onstaan van leven, van belangrijke geologische processen bij de ontwikkeling van landschapsvormen, van belangrijke geomorfologische of fysisch-geografische kenmerken;

ix. het is een uitzonderlijk voorbeeld van belangrijke ecologische en biologische processen in de evolutie en ontwikkeling van terristrische, zoetwater, kust en mariene ecosystemen en leefgebieden van planten en dieren;

x. het herbergt de belangrijkste natuurlijke habitats die in aanmerking komen voor behoud van biodiversiteit, inclusief leefgebieden met bedreigde soorten van uitzonderlijk universele waarde bezien vanuit de wetenschap of natuurbehoud;