Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS)

Wereldwijd en ook in Suriname wordt er een grote druk gelegd op ons milieu. In ons land zijn er enkele milieuproblemen zoals: kwikvervuiling van onze bodems en wateren, problemen met vuilophaal en –verwerking, geluid- en stankoverlast, geen systeem voor afvalwater, uitgifte van hout- en mijnconcessies aan anderen in door inheemsen bewoonde gebieden, ongecontroleerde zand- en schelpafgravingen om er een paar te noemen.
In de wereld zijn de milieuproblemen o.a.: ziekten en plagen, het lozen van olie en afval in de open zee, klimaatsverandering, en afname van biodiversiteit.

In artikel 6g van onze grondwet staat geschreven dat de Staat voorwaarden moet scheppen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de natuur en het behoud van ecologisch evenwicht. Daarom is in 1998 het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) opgericht.

De werkzaamheden van het NIMOS zijn:
– Voorbereiden en formuleren van de milieu wet.
– Regels maken voor de bescherming van het milieu.
– Coördineren en controleren dat deze regels worden nageleefd.
– Adviezen geven bij het ontplooien van milieugerelateerde activiteiten.
– Behandelen van milieuklachten.
– Informatie geven over milieu en milieugerelateerde zaken.

Deze activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de Districtscommissariaten, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.), de ministeries van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), Handel en Industrie (HI), het Ozon Secretariaat van de United Nations Environment Programme (UNEP) en de United Nations Development Programme (UNDP). Ook met de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen, Openbare Werken, Sociale Zaken & Volkshuisvesting, Volksgezondheid en Defensie is er een samenwerking.

Naast alle ministeries zijn er nog een aantal andere belangrijke organisaties en instituten die gezamenlijk zorgen voor een verantwoord milieu management in Suriname. Deze zijn o.a.: de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), World Wildlife Fund (WWF), Conservation International Suriname (CIS) en nog vele anderen.