Search
Close this search box.

SGES werd op 1 augustus 1997 opgericht en is de Surinaamse Monumentenzorg. De stichting is onderdeel van het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). Het algemeen doel van deze stichting is het leveren van een bijdrage aan monumentenzorg in Suriname. In het bijzonder het behoud van Surinaamse monumentale gebouwen voor toekomstige generaties. Een belangrijk instrument voor behoud van monumenten is de Monumentenwet die in 2002 op initiatief van SGES tot stand kwam. Daarvoor hadden we in Suriname de Wet Historische Monumenten van 1963.

Wat doen wij?