UNESCO, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is opgericht in 1945. UNESCO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Haar doel is het waarborgen van vrede en veiligheid door samenwerking tussen lidstaten te bevorderen op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Door middel van activiteiten binnen deze domeinen streeft UNESCO naar de ontwikkeling van universele waarden en verbetering van de leefomstandigheden van alle mensen ter wereld. Lidstaten bepalen de koers van UNESCO. Momenteel zijn 195 landen lid. Ook kent UNESCO 9 geassocieerde leden waaronder Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Aan het hoofd van de organisatie staat Directeur Generaal Irina Bokova. Cultuur is het bekendste onderdeel uit het mandaat van UNESCO. De conventies over werelderfgoed, immaterieel erfgoed en de bescherming van erfgoed tijdens een gewapend conflict en tegen illegale handel zijn bekend en invloedrijk. UNESCO zet zich in voor het beschermen van cultuur en ze bevordert culturele diversiteit. Dat doet de organisatie door middel van de conventies, maar bijvoorbeeld ook door ondersteuning te bieden tijdens conflicten en rampen. Wederzijds begrip Naast de bescherming die erfgoederen krijgen door plaatsing op de Werelderfgoedlijst bevordert deze status ook het wederzijds begrip tussen culturen. Niet elk werelderfgoed is per se mooi, maar alle zijn op een bepaalde manier uniek, van groot belang voor de mensheid en onvervangbaar.

UNESCO Werelderfgoed

Geschiedenis Unesco

Lees meer..

Geschiedenis Unesco

Lees meer..

UNESCO werelderfgoed conventie

Lees meer..

UNESCO werelderfgoed conventie

Lees meer..

De werelderfgoedlijst

Lees meer..

De Werelderfgoedlijst

Lees meer..

Materieel erfgoed

Lees meer..

Materieel erfgoed

Lees meer..

Immaterieel erfgoed

Lees meer..

Immaterieel erfgoed

Lees meer..

Natuurlijk erfgoed

Lees meer..

Natuurlijk erfgoed

Lees meer..