Rond het Onafhankelijkheidsplein staan vele historische gebouwen en monumenten

Het belangrijkste is het Presidentieel

Paleis welke in de koloniale tijd werd gebouwd als Gouverneurshuis.

Verder zijn er het Torengebouw (ministerie van Financiën) het Hof van Justitie, het Hoekhuis en de Dixiebar.

Achter het Onafhankelijkheidsplein ligt het Fort Zeelandia met de bijbehorende officierswoningen en het

Surinaams Museum. Vóór de Onafhankelijkheid van ons land woonden hoge militaire officieren met

hun gezinnen in deze woningen.

Lesbrief-cultuurstudies-world-heritage-cultuur