Met de term materieel cultureel erfgoed of materieel erfgoed doelt men op voor onze cultuur en geschiedenis waardevol geachte materiele kenmerken van die cultuur uit het verleden, zoals monumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten, maar ook op kunstwerken. Er bestaan lijsten op het niveau van gewest, natie, Europa (Europees erfgoed) en de VN cultuurerfgoed.

Onderscheiden worden onroerend en roerend erfgoed.

 

Het materieel werelderfgoed bestaat  na de 44 ste sessie in  2021 uit 1154   werelderfgoederen verspreid over 167 landen. Hiervan zijn 897  cultuurerfgoederen (C), 218  natuurerfgoederen (N) en 39 gemengde erfgoederen, die een combinatie van beide zijn (C/N). Er staan 52 werelderfgoederen op de lijst van bedreigd werelderfgoed, omdat ze als werelderfgoed gevaar lopen om in hun waarde aangetast te worden door bijvoorbeeld bebouwing, ontbossing, illegale activiteiten of oorlog.

Naast de onroerende werelderfgoederen heeft de UNESCO ook documenten en archieven aangemerkt als cultuurerfgoed. Deze staan op de werelderfgoedlijst voor documenten.