De internationale volkerengemeenschap wil met de Overeenkomst voor het Werelderfgoed van de UNESCO natuur- en cultuurschatten van uitermate groot wereldwijd belang als erfenis van de hele mensheid behouden.

Een natuurerfgoed (of natuurmonument) moet aan één van de volgende criteria voldoen om op de werelderfgoedlijst te komen:
• Het is een voorbeeld van belangrijke stappen in de geschiedenis van de aarde
• Het vertegenwoordigt lopende ecologische en biologische processen
• Het herbergt de belangrijkste natuurlijke onderkomens voor het behoud van globale significante biodiversiteit
• Het is een gebied met een exceptionele natuurlijke schoonheid. Sinds de 44 ste sessie van de commissie van Werelderfgoed zijn er 218 monumenten als natuurerfgoed en 39 gecombineerde cultuur- en natuurerfgoederen op de werelderfgoedlijst opgenomen.