Werelderfgoed van Suriname

Het internationale lespakket World Heritage in Young Hands is vertaald en bewerkt voor het onderwijs in Suriname. Het pakket is bedoeld ter versterking van het leren over het gedachtegoed van UNESCO en het werelderfgoed ver weg en dichtbij. Het pakket is in eerste instantie ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, maar is met enige aanpassingen ook […]

UNESCO Werelderfgoed

UNESCO, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is opgericht in 1945. UNESCO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Haar doel is het waarborgen van vrede en veiligheid door samenwerking tussen lidstaten te bevorderen op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Door middel van activiteiten binnen deze domeinen streeft UNESCO […]