Search
Close this search box.

Geschiedenis UNESCO

UNESCO, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is opgericht in 1945. UNESCO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Haar doel is het waarborgen van vrede en veiligheid door samenwerking tussen lidstaten te bevorderen op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Door middel van activiteiten binnen deze domeinen streeft UNESCO […]

UNESCO werelderfgoed conventie

Directe aanleiding voor de overeenkomst was de bouw van de Aswandam in Egypte in 1959. Hierdoor kwam een vallei onder water te staan met daarin de ruim 3000 jaar oude tempels van Aboe Simbel. UNESCO lanceerde daarop een wereldwijde reddingsactie. De bedreigde tempels werden zorgvuldig gedemonteerd, naar een hogere locatie gebracht en daar stuk voor […]

De Werelderfgoedlijst

WERELDERFGOEDLIJST Lijst met Werelderfgoederen van uitzonderlijk (unieke) universele waarde (in het Engels ‘outstanding universal value’) die voor de mensheid behouden moeten blijven. Momenteel zijn er 1.007 sites op de werelderfgoedlijst, waarvan 779 culturele, 197 natuurlijke, en 31 gemengde sites (toestand per 2014). Binnen de Latijnsamerikaanse en Caribische regio (LAC) is er sprake van een ondervertegenwoordiging […]

Materieel erfgoed

Met de term materieel cultureel erfgoed of materieel erfgoed doelt men op voor onze cultuur en geschiedenis waardevol geachte materiele kenmerken van die cultuur uit het verleden, zoals monumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten, maar ook op kunstwerken. Er bestaan lijsten op het niveau van gewest, natie, Europa (Europees erfgoed) en […]

Immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit. Het immateriële werelderfgoed werd […]

Natuurlijk erfgoed

De internationale volkerengemeenschap wil met de Overeenkomst voor het Werelderfgoed van de UNESCO natuur- en cultuurschatten van uitermate groot wereldwijd belang als erfenis van de hele mensheid behouden. Een natuurerfgoed (of natuurmonument) moet aan één van de volgende criteria voldoen om op de werelderfgoedlijst te komen: • Het is een voorbeeld van belangrijke stappen in […]