Stichting Toerisme Suriname

Stichting Toerisme Suriname Stichting Toerisme Suriname is opgericht door de publieke sector(ministerie van TCT) en de private sector(KKF) om Suriname internationaal als nationaal te positioneren als toerisme destinatie. Het voorgaande wordt bewerkstelligd door de drie verschillende afdelingen binnen de STS NL; 1. Data: verantwoordelijk voor accurate toeristische data over binnenkomende reizigers 2. Educatie & Informatie; […]

Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname

SGES werd op 1 augustus 1997 opgericht en is de Surinaamse Monumentenzorg. De stichting is onderdeel van het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). Het algemeen doel van deze stichting is het leveren van een bijdrage aan monumentenzorg in Suriname. In het bijzonder het behoud van Surinaamse monumentale gebouwen voor toekomstige […]

NIMOS

Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) Wereldwijd en ook in Suriname wordt er een grote druk gelegd op ons milieu. In ons land zijn er enkele milieuproblemen zoals: kwikvervuiling van onze bodems en wateren, problemen met vuilophaal en –verwerking, geluid- en stankoverlast, geen systeem voor afvalwater, uitgifte van hout- en mijnconcessies aan […]

Natuurbeheer

Natuurbeheer/LBB Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer De algemene doelstellingen van Natuurbeheer zijn: -Instandhouding van de natuurlijke bestaansbronnen en de daarin aanwezige essentiële ecologische processen, natuurlijke evenwicht en productiviteit; -Behoud van biologische diversiteit n.l als genenreservoir; -Duurzaame benutting van de in het wild voorkomende soorten dieren en planten en van ecosystemen. De Afdeling Natuurbeheer […]

Cultuurstudies

Cultuurstudies: centrum voor cultureel erfgoed De afdeling Cultuurstudies is een afdeling van het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Het is gevestigd in gebouw no 3, een van de historische officierswoningen op Fort Zeelandia. Cultuurstudies is een erfgoedinstituut dat zich bezighoudt met onderzoek naar Surinaamse cultuuruitingen, met name de immateriële cultuur. Er […]